Gwarancja i reklamacje

GWARANCJA

Gwarancją objęte są wszystkie towary wyszczególnione w dowodzie zakupu. Okres gwarancji poszczególnych artykułów został wyszczególniony w ofertach, które są prawnym potwierdzeniem zawarcia umowy"Kupna-Sprzedaży". Firma P&M niniejszym udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionych produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży widniejącej na dowodzie zakupu. Ujawnione wady w okresie gwarancji uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem będą bezpłatnie usunięte w ciągu 30 dni roboczych od momentu dostarczenia wadliwego sprzętu do siedziby firmy. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania zwrotu gotówki. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby sprzedawcy. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie produktu wraz ze wszystkimi sterownikami, instrukcjami i dowodem zakupu.

Baterie są objęte 6-cio miesięczną gwarancją producenta.

 

Gwarancja nie obejmuje:

-uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

-uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie itp.,

-uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, eksploatacji lub konserwacji,

-ingerencji wilgoci lub cieczy,

-samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,

-normalnego zużycia w czasie eksploatacji,

-uszkodzeń powstałych na skutek nie przestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego oraz wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich.

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb, nalepek gwarancyjnych bądź numerów seryjnych sprzętu, jak również w przypadku wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy.

Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w nieuszkodzone, oryginalne opakowanie  (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna.

Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 30 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.

 

We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy kodeksu Prawa Cywilnego.

Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres:

 

PHU P&M Piotr Smolnik

ul. Kuchy 1A 

Reguły 05-816

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl